Kranbilsåkarna – åkerier med kranbilar, krok och tippbilar, TMA-skydd samt lastmaskiner och budbilar.

Kranbilsåkarna har bilar i alla storlekar; från det minsta till det största, från 10 tm-95 tm eller 4 till 42 meters räckvidd. Vi arbetar i första hand inom Östergötland men har uppdrag över hela landet.

Kranbilsåkarna är väl etablerade åkare som varit med i många år, har stor erfarenhet och stort kunnande inom området kranbilar.

Tanken med Kranbilsåkarna är att tillhandahålla rätt sorts bil för kundens arbeten (RÄTT BIL PÅ RÄTT PLATS).

Vi har också en ambition att kunna föra en logistik som innebär en besparing för kunden genom att transportera med last i båda riktningar och samlastning av flera kunder.

Till våra kranbilar finns mycket specialutrustning för till exempel glaslyft, snöröjning, mossborttagning på tak, broinspektioner eller kranar med korg för personlyft.

Kontakta oss för att diskutera det som du vill ha hjälp med!

Kranbil som lyfter säckar över hus till trädgård

Hjullastare

Kranbilsåkarna har bilar i alla storlekar; 

från det minsta till det största, från 4 tm-95 tm eller 4 till 42 meters räckvidd. Vi arbetar i första hand inom Östergötland men har uppdrag över hela landet.

Kranbilsåkarna är väl etablerade åkare som varit med i många år, har stor erfarenhet och stort kunnande inom området kranbilar.

Tanken med Kranbilsåkarna är att 

tillhandahålla rätt sorts kranbil för kundens arbeten (RÄTT BIL PÅ RÄTT PLATS).

Vi har också en ambition att kunna föra en logistik som innebär en besparing för kunden genom att transportera med last i båda riktningar och samlastning av flera kunder


Vi arbetar enligt Alltrans 2007

Alltrans 2007