Byggsäckar från Kranbilsåkarna underlättar ditt arbete och hjälper dig värna om miljön.

ByggSäcken är en säck för smidig hantering av ditt byggavfall och byggskräp.

ByggSäcken är uppbyggt för att tideffektivisera på byggarbetsplatsen, där det är ont om plats på gatan, eller högst uppe på huset, det är där ByggSäcken finns för att underlätta just ditt arbete!

Hur hanteras säckarna hos oss

Samtliga säckar förvaras inomhus innan leverans till er som kund och till samtliga återförsäljare, det garanterar säckarnas hållbarhet vilket i sig är en viktig säkerhetspunkt som vi på Kranbilsåkarna vill lyfta fram.

Samtliga lastbilar som transporterar säckarna har transporttillstånd, transportörförsäkring samt länsstyrelsens godkännande för transport av avfall. Vid vår sorteringsanläggning vägs säckarna separat innan sortering med en våg som är ”krönt”/verifierad vilket enligt lag är föreskrivit inom EU.

När väl säckarna har sorterats, rapporterar chauffören in vikten, vilket sedan kommer specificerat på fakturan.