Kranbilstransporter med erfarna åkare!

Kranbilstransporter med erfarna åkare

Kranbilsåkarna Östergötland är en sammanslutning av kranbilsåkare som erbjuder effektiva kranbilstransporter i hela Sverige. Vår ambition är att tillhandahålla rätt sorts kranbil för kundens arbeten.

Våra kranbilar har specialutrustning vilket gör att vi även kan åta oss specialuppdrag såsom nedtagning av träd, broinspektioner och snöröjning m.m.

Kranbilsåkarna Östergötland AB
Fångögatan 10
582 78 LINKÖPING

Telefon: 0705-706 700
E-post: info@kranbilsakarna.se